Soutěž jenotek O hanáckó sekerko 2011

Už od roku 2007 se pravidelně členové naší jednotky účastní na soutěže zásahových jednotek O hanáckó sekerko. Tato soutěž je určena pro družstva 1+3 z jednotek JPO II, III i V a celá se odehrává v noci.
Letos se soutěž opět konala v Kostelci na Hané. Celá soutěž je zaměřena na správnou činnost hasičů při řešení mimořádných situací, na jednotlivých stanovištích se nejen měří čas za kterou je určený úkol splněn, ale rozhodčí také hodnotí správnost zvoleného postupu. Za každou chybu dostávají družstva trestné body, tyto se jim jednak přičítají k dosaženému času a jednak se na závěr i vyhodnocuje družstvo s nejnižším počtem trestných bodů a to pak získává putovní Hanáckó sekerko. Letos bylo na trase celkem 7 stanovišť a na trati jsme strávili téměř 3,5 hodiny. První stanoviště bylo přímo na zbrojnici v Kostelci, zde se nejprve muselo družstvo v co nejkratším čase ustrojit do zásahového oděvu, následně si členové vylosovali uzly a ty pak museli správně uvázat. Pak celé družstvo nasedlo do CAS a přesunulo se na další stanoviště, což byla dopravní nehoda dvou vozidel s celkem 6 různě zraněnými osobami. Na dalším stanovišti jsme museli Trambusem nasát vodu z řeky a vytvořit dvojité dopravní vedení z 6 B hadic k přenosnému monitoru (simulace ochlazování hořící ropné nádrže). Další stanoviště bylo zaměřeno na správné poskytnutí pomoci při úrazu vysokým napětím s důrazem na bezpečnost zasahujícíhc hasičů. Dalším stanovištěm byl únik benzínu s následným vznícením, družstvo muselo vytvořit útočný proud se střední pěnou od CAS a následně ještě CAS doplnit doplna z určené nádrže pomocí plovoucího čerpadla. Další stanoviště bylo zaměřeno na teoretické znalosti členů, každý musel zodpovědět v testu 15 otázek zaměřených na práci hasiče, strojníka a velitele u zásahu. Posledním stanovištěm pak byla záchrana opařené osoby ze školního sklepa, opět kladli rozhodčí velký důraz na správné postupy zásahu s ohledem na bezpečnost zasahujících hasičů. Všechny stanoviště se nám podařilo absolvovat velmi dobře. V celkových výsledcích jsme sice v rychlosti provedení skončili až na 5 místě, zato ale s nejnižším počtem trestných bodů (10 trestných = 100 vteřin navíc) a tím pádem putovala letos Hanácká sekyrka k nám do Omic.

Účastnili se členové: Jirka Brzobohatý (velitel), Michal Kadela (strojník), Karel Hudík ml., Viktor Patera

Foto
Foto