Výcvik jednotky s pěnou

Na neděli 1.8. byl naplánován další výcvik členů JSDH Omice, tentokrát bylo v plánu vyzkoušení si tvorby těžké a střední pěny pomocí pěnidla, přenosného přiměšovače a příslušných pěnotvorných proudnic.
Jako objekt imaginárního požáru jsme zvolili nepojídné vozidlo Š1203 odstavené v obecním sběrném dvoře. Současně byl tento výcvik součástí školení mladých členů naší jednotky.
Jako první věc proběhlo v klubovně zbrojnice teoretické školení členů jednotky zaměřené na tvorbu a použití pěny při zásazích, na různé typy pěn, pěnidel a pěnotvorných proudnic. Po teorii se hasiči přesunuli do obecního sběrného dvora, kde následovala praktická část výuky.
Po příjezdu na "místo události" vydal velitel pokyn k prvotnímu zásahu na "hořící" vozidlo pomocí středotlaku od cisterny, který začali provádět dva členové jednotky, další dva se začali ihned ustrojovat do dýchacích přístrojů Saturn. Po vzájemné kontrole pak tito hasiči převzali od první dvojice středotlak a pokračovali v zásahu na vozidlo z bezprostřední blízkosti. Současně vydal velitel pokyn první dvojici k vytvoření jednoho C proudu s přiměšovačem a pěnotvornou proudnicí P3. Dvojici v DT pak byl následně vydán pokyn k násilnému vniknutí do vozidla přes zadní dveře pomocí ručního nářadí (páčidlo Stanley a bourací sekyra). Toto se ukázalo jako poměrně náročný úkol, dveře dost dlouho odolávaly. Nakonec se přece jen povedlo dostat se dovnitř, hasiči v DT pak převzali připravený C proud a prostor požáru v nákladním prostoru vozidla zalili těžkou pěnou.
Po ukončení zásahu těžkou pěnou se druhá dvojice hasičů a velitel také ustrojili do DT a provedli násilné vniknutí do vozidla předními dveřmi u spolujezdce a pak zásah na vozidlo pomocí střední pěny tvořené na proudnici SP350.

Účastnili se členové: Pavel Beránek, Jirka Brzobohatý, Roman Havlíček, Karel Hudík st., Karel Hudík ml., Michal Kadela, Viktor Patera a Pavel Průdek (možná budoucí člen v zácviku).

Foto
Foto
Foto
Foto
 
Foto
Foto
Foto
Foto
 
Foto
Foto
Foto
Foto
 
Foto
Foto
Foto
Foto
 
Foto
Foto
Foto
Foto
 
Foto
Foto
Foto
Foto
 
Foto
Foto
Foto
Foto
 
Foto
Foto
Foto
Foto
 
Foto
Foto
Foto
Foto
 
Foto
Foto
Foto
Foto