Požár - prověřovací cvičení Omice

18.33 - vyhlášení poplachu 
18.38- výjezd s CAS-25 Š-706 v počtu 1+7
18.44 - příjezd na místo 

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru lesa v Omicích.
Jednotce byl vyhlášen KOPISem poplach na požár lesního porostu u místní Čističky odpadních vod na ulici Tetčická. Při příjezdu na místo velitel zjistil že se jedná o prověřovací cvičení jednotky, na místě čekal velitel JSDH Omice a velitel zásahu se dále řídil jeho pokyny. 
Jednotka vjela na lesní cestu k ulici Studýnka, kde ve vzdálenosti cca 200 m od silnice odstavila CAS. Dále velitel jednotky + 1 provedli průzkum místa zásahu. Zjistili že se má jednat o požár nízkého porostu a hrabanky na prudkém kopci nad lesní cestou. Velitel proto rozhodl o vytvoření dopravního vedení z 2xB a rozdělovače a dvou útočných C prodů (celkem 5xC hadice). Zásah pokračoval až do spotřebování vody z CAS25, po tudo dobu si členové jednotky procvičovali pohyb s hadicemi v lesním porostu a postup při prodlužování útočných proudů. Po skončení cvičení proběhlo závěrečné vyhodnocení a probrány chyby které se při cvičení vyskytly. 

Návrat na základnu 19.43 

Účast - PateraV, Kadela M., Bartoň K., Beránek P., Hájek B., Havlíček R., Hudík K.ml., Chytrý K. st.