Planý poplach - Omice, Tetčická

18.29 - vyhlášení poplachu
18.35 - výjezd s CAS-25 Š-706 v počtu 1+6
18.37 - příjezd na místo události

Jednotka vyjela k nahlášeným plamenům šlehajícím z komína rodinného domu.
Podle nahlášení z KOPIS mělo jít o požár komínu, nahlašovatel viděl šlehající plameny a vyletující jiskry z komína sousedního domu na ulici Tetčické v Omicích.
Při příjezdu na místě události čekal oznamovatel, který veliteli JSDH oznámil že už žádné plameny vidět nejsou. Vzhledem k úhlu ze kterého plameny pozoroval si nebyl jist ze kterého domu šlehaly. Členové jednotky proto začali provádět zvenku vizuální kontrolu okolních domů. V té době dorazila na místo i jednotka HZS Rosice. Společně s jejím velitelem jsme vytipovali jeden z domů, z jehož komína občas vyletěly nějaké jiskry. Po dohodě s majitelem domu jsme provedli kontrolu jeho krbu a komína, žádné něžádoucí hoření nebylo zjištěno. Velitelem zásahu bylo konstatováno že šlo o planý poplach. Obě jednotky se bez zásahu vrátili zpět na základny.

Návrat na základnu 18.57 

Účast - Brzobohatý, Havlíček, Bartoň, Hudík st., Hudík ml., Hájek B., Patera