Technický zásah - odstranění nebezpečných stavů. Silnice Omice-dálniční přivaděč Rosice

15.57-vyhlášení poplachu
16.06-výjezd s CAS-25 Š-706 v počtu 1+3
16.16-příjezd na místo

Jednotka byla starostou obce požádána o odstranění dvou vzrostlých smrků ležících přes vozovku v lokalitě U obrázku.
Rozřezání stromů a uvolnění komunikace bylo provedeno pomocí JMP Stihl (provoz 15 minut).
Stromy byly vyvráceny silným nárazovým větrem. Dále bylo na místě prováděno řízení dopravy.

Návrat na základnu 16.47.

Účast - Brzobohatý, Kadela, Chytrý ml., Havlíček

Foto
Foto