Technický zásah - odstranění nebezpečné větve nad silnicí Omice-Troubsko

17.34 - vyhlášení poplachu
17.36 - výjezd s DA-12 Avia v počtu 1+3
17.38 - na místě

Jednotka byla požádána starostou obce o odstranění cca 4 metrové ulomené větve, která visela ve výšce 5 metrů přímo nad silnicí Omice-Troubsko v zatáčce u Šímy.
Jednotka provedla zastavení dopravy v místě zásahu a stržení větve pomocí nastavovacího žebříku a trhacího háku. Následně bylo provedeno očištění vozovky od zbytků větve .

Návrat na základnu 17.52. 

Účast - Brzobohatý, Chytrý K.ml., Patera V., Havlíček