Technický zásah - odstranění vyvráceného stromu v areálu ČOV Omice

9.01 - vyhlášení poplachu
9.07 - výjezd s DA-12 Avia a CAS-25 Š-706 v počtu 1+5
9.13 - na místě

Jednotka byla starostou obce požádána o pomoc s odstraněním vyvráceného modřínu v areaálu Čistírny odpadních vod Omice.
Vyvrácený strom byl následek větrnné smrště z předešlého dne. Strom zůstal zavěšen do drátů elektrického vedení v areálu ČOV.
Odpojení vedení provedl odborný pracovník E-ONu, následně jednotka provedla odříznutí vrcholu stromu ruční pilou, potom byl zbytek stromu pomocí nastavovacího žebříku a lan stažen mimo dráty el. vedení a shozen na zem.
Na zemi bylo provedeno rozřezání stromu pomocí JMP Stihl (provoz 10 minut)

Návrat na základnu 10.10. 

Účast - Brzobohatý, Patera V., Havlíček, Hudík, Kadela, Bartoň

Foto