Společný výcvik JSDH Omice a JSDH Střelice

Na pátek 21.10. naplánovali velitelé družstev JSDH Střelice a JSDH Omice výcvik jednotek na požár RD . Tématem výcviku bylo vyhledávání osob v zakouřeném prostoru, zdolávání požáru a součinnost hasičů u zásahu. Pro tento výcvik byly stanoveny večerní hodiny, aby cvičící hasiči měli složitější podmínky. Simulovaná situace události: RD, 2 podlaží, rozloha 10×10m. V 1.patře vznikl požár, nahoře se nachází dítě a v přízemí jeho matka, které kouř uvěznil v objektu a nemohou ven. Venku se nachází dvě osoby, které požár uviděli a zavolali pomoc. Vlivem spadlé trubky na vrata se nelze do domu dostat jiným způsobem, než okny. První na místo přijíždí JSDH Střelice s technikou CAS 32 T815 (1+3) a DA Ford (1+3). Po příjezdu k události se hasiči vybavují DT, připravují dopravní vedení s jedním C proudem a VD zjišťuje od oznamovatelů informace. Hasiči vypínají elektřinu a zavírají HUP, staví žebřík k oknu a se zavodněným proudem vnikají do 1.patra objektu, kde zdolávají požár a hledají osobu. VD požaduje příjezd ZZS a PČR. Na místo přijíždí JSDH Omice (Š 706, 1+4), jejich úkolem je překonání zaklíněných vrat, zdolávání požáru a vyhledávání osoby v přízemí. Místo události je nasvětleno, osoba v 1.patře nalezena, oživovací pokusy, nejeví známky života, transport po žebříku dolů, předání ZZS. Osobu v přízemí se podařilo najít živou, je nadýchána zplodin hoření, transport na nosítkách k ZZS. Po zdolání požáru je nahlášena lokalizace, objekt zakouřen a je nasazen odsavač kouře. Po odvětrání je proveden průzkum, jsou dohašena zbylá ohniska, rozebírají se konstrukce, je nahlášena likvidace. Potom si všichni zúčastnění hasiči vyzkoušeli transport osoby z 1.patra po nastavovacím žebříku (zkoušel se nejvhodnější způsob). Na závěr velitelé celkově vyhodnotili výcvik a upozornili na chyby, aby se příště opakovali co nejméně. Při výcviku se vydýchalo 6 ks DT, použili se 4ks hadic C a 2 B, rozdělovač, odsavač kouře a 2 sady nastavovacích žebříků. Tento výcvik připravili: VD Jiří Švestka st., Aleš Palát a Jiří Brzobohatý.

Účastnili se členové: Pavel Beránek, Jirka Brzobohatý, Roman Havlíček, Karel Hudík ml., Michal Kadela, Viktor Patera

Foto
Foto
Foto
Foto
 
Foto
Foto
Foto
Foto
 
Foto
Foto
Foto
Foto
 
Foto
Foto
Foto
Foto
 
Foto
Foto
Foto
Foto
 
Foto
Foto
Foto
Foto
 
Foto
Foto
Foto