Požár - požár listí a trávy Omice

16.39 - vyhlášení poplachu
16.46 - výjezd s CAS-25 Š-706 v počtu 1+4
16.49 - příjezd na místo

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru travného porostu v Omicích.
Podle nahlášení z KOPIS mělo jít o požár travního porostu u železničního přejezdu pod Omicemi.
Při příjezdu na místo se ukázalo že jde o požár trávy a suchého listí u cesty ve Studýnce, cca 150 metrů od silnice. Na místě už byla CAS15 MAN HZS Rosice. Protože přes cestu ve Studýnce je nově nainstalována závora bránící průjezdu, měli už příslušníci HZS natažený od své CAS 1xC proud a v době našeho příjezdu žačínali s hašením požáru. Na pokyn velitele zásahu zůstala naše jednotka na místě v záloze. Následně jsme začali provádět doplňování spotřebované vody do CAS HZS Rosice. Po skončení zásahu jsme pomohli s balením použitého materiálu. Při doplňování jsme spotřebovali 3000 litrů vody, která byla po návratu na základnu doplněna z hydrantové sítě obce Omice.

Návrat na základnu 17.33

Účast - Brzobohatý J., Patera V., Chytrý K. ml., Havlíček, Beránek P.