Technický zásah - odstranění nebezpečných stavů
Silnice Omice-Troubsko, zatáčka u Šímy

18.49-vyhlášení poplachu
18.57-výjezd s CAS-25 Š-706 v počtu 1+4
19.09-příjezd na místo

Nahlášen pád větví na elektrické vedení 22kV v důsledku sněhové kalamity.
Na místě bylo zjištěno že jde jen o občasné dotyky a jiskření větví ohnutých sněhem a dotýkajících se drátu VN. Přes KOPIS byl vyžádán příjezd techniků E-ONu.
Do jejich příjezdu jsme prováděli odstraňování sněhu z nízkých větví nad silnicí, které byly díky množství sněhu ohnuté tak že částečně blokovaly vozovku. Současně jsme prováděli řízení dopravy.
Následně si místo zásahu převzali technici E-ONu.
Jednotka pak provedla průzkum silnice Omice-Troubsko, kde byl nalezen a pomocí JMP Stihl (provoz 10 minut) odstraněn jeden strom ležící přes vozovku .
Následně proveden průzkum silnice Omice-dálniční přivaděč Rosice.

Návrat na základnu 20.48

Dále na místě poruchová služba E-ON.
Účast - Brzobohatý, Havlíček, Hudík, Kadela, Medvěd